PARTNER: Centrum voor jeugd en gezin

Van ongemakkelijke vragenlijst naar regie over eigen gezondheid.

Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak binnen het bestaande aanbod bij de jeugdgezondheidszorg, waardoor vragen over het eigen welzijn onnodig onbeantwoord blijven. Hoe je jongeren regie en betrouwbare voorlichting geeft over hun fysieke en mentale gezondheid.

DE UITDAGING

Jongeren bevinden zich in een kwetsbare periode in hun leven. Ze moeten met veel verandering omgaan, in hun lijf, mentaal en in hun omgeving. Jongeren leven in een eigen eco-systeem waar je als buitenstaander maar moeilijk toegang tot krijgt. De Jeugdgezondheidszorg heeft moeite ze te bereiken en écht te begrijpen wat er bij ze speelt. Hierdoor wordt het moeilijker om ze op een goede manier te kunnen voorlichten en helpen.

DIENSTEN

Gebruikersonderzoek, Proof of Concept, Service Design en UX / UI Design

BEVINDINGEN

Het inzicht

De huidige jeugdgezondheidszorg - met twee verplichte contactmomenten in de vorm van een statische vragenlijst - sluit niet aan op de belevingswereld van jongeren, en voorlichting wordt als ongemakkelijk ervaren. En dat terwijl jongeren wel heel veel bezig zijn met hun welzijn en lichaam. De belangrijkste vraag die ze daarin hebben is; Ben ik wel normaal?

Onze oplossing

Een app waarin de jongere zelf centraal staat. Door de rol van de jeugdgezondheidszorg voor jongeren te verschuiven - van een controlerende en metende rol naar een luisterende rol, met passende en betrouwbare adviezen - geven we jongeren de tools om de baas te zijn over eigen gezondheid en waar nodig laagdrempelig contact op kunnen nemen met een jeugdverpleegkundige voor vragen.

DE UITKOMST

YOU!

Een app die er niet uitziet als een dienst van de overheid, maar onopvallend staat tussen Instagram en TikTok. Een tool die naadloos past bij de digitale ervaringen die jongeren al hebben omarmd in hun dagelijks leven. Door aan te sluiten op de belevingswereld van de jongeren hebben we een gevoel gecreëerd van iemand die naast je staat en het beste met je voor heeft. In samenwerking met de experts van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond en jeugdpsychologen hebben we content ontwikkeld die normaliseert, steun geeft en voorziet in handelingsperspectief. Zo ervaren jongeren een gevoel van autonomie én leren ze al jong de regie te nemen over hun eigen fysieke en mentale welzijn.

Ik wil een interessant project zien over
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ontdek elkaars grenzen en wensen

Regelmatig wordt de diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis pas op latere leeftijd vastgesteld. Hoe je een veilige omgeving creëert voor mensen met ASS en hun naasten om in gesprek te gaan over wat deze diagnose voor hen betekent en wat je van elkaar nodig hebt.

De drempel niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk verlagen.

Veel mensen met een beperking voelen zich op openbare plekken niet welkom, niet prettig geholpen en niet serieus genomen. Hoe medewerkers in de openbare ruimte, met de juiste training, die plekken inclusiever kunnen maken.

De bouwstenen van je toekomst

Juist in de financiële sector is de vermogens- en loonkloof tussen mannen en vrouwen het grootst. Hoe het stimuleren van vaderschapsverlof een bron van meer gelijkheid kan zijn.

Van goede intenties naar acties met impact

De Fair Practice Code moet de culturele sector veiliger, eerlijker en inclusiever maken. Daar is iedereen het over eens, maar in de praktijk blijken deze waarden lastig om te zetten in concrete handelingen. Hoe een helder handelingsperspectief van een beleidsvoornemen zorgt voor serieuze systeemverandering.

Alle gekheid op een stokje

Sinds 2014 gaan er steeds meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs. Dit is een goede ontwikkeling, maar vraagt veel van het kind, de klas en de leerkrachten. Hoe neurodiverse kinderen beter aansluiting kunnen vinden.

Van ongemakkelijke vragenlijst naar regie over eigen gezondheid.

Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak binnen het bestaande aanbod bij de jeugdgezondheidszorg, waardoor vragen over het eigen welzijn onnodig onbeantwoord blijven. Hoe je jongeren regie en betrouwbare voorlichting geeft over hun fysieke en mentale gezondheid.
Maatschappelijke problemen zijn zo complex, dat je er met het oude denken niet uitkomt.