WIE WE ZIJN

Coöperatief maar ook

eigenzinnig

Alles is mogelijk

WIE WE ZIJN

Coöperatief maar ook

eigenzinnig

Alles is mogelijk

We combineren design thinking en gedragswetenschap om oplossingen te bedenken die het beste in mensen naar boven haalt.

1)

We maken geen dingen die niet echt nodig zijn.

Of dingen die het welzijn van mens, dier of planeet op de lange termijn kunnen schaden.

1)

We maken geen dingen die niet echt nodig zijn.

Of dingen die het welzijn van mens, dier of planeet op de lange termijn kunnen schaden.

2)

We kijken niet alleen naar het probleem, maar naar het hele systeem eromheen.

Of dingen die het welzijn van mens, dier of planeet op de lange termijn kunnen schaden.

3)

We maken geen dingen die niet echt nodig zijn.

Of dingen die het welzijn van mens, dier of planeet op de lange termijn kunnen schaden.

WIj zijn

(

Oprecht betrokken

).
We doen nooit iets zonder oprechte verbinding met het vraagstuk, jouw team en de communities die we willen bereiken. Wat beweegt mensen en hoe zorgen we dat onze ontwerpen daadwerkelijk omarmd worden?
(

Onconventionele denkers

).
Wij zijn er om een nieuw perspectief te bieden, samen conventies open te breken, verandering teweeg te brengen en grenzen te verleggen.
(

Weloverwogen makers

).
We zijn niet alleen denkers en praters, we zijn ook doeners en makers. Wij zijn ons bewust van de impact van de dingen en systemen om ons heen. Ons denken, en het werk dat daaruit voortkomt, onderwerpen we daarom altijd aan kritische evaluatie.

Maar hoe doen
jullie dat eigenlijk?

Ik wil een interessant project zien over
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ontdek elkaars grenzen en wensen

Regelmatig wordt de diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis pas op latere leeftijd vastgesteld. Hoe je een veilige omgeving creëert voor mensen met ASS en hun naasten om in gesprek te gaan over wat deze diagnose voor hen betekent en wat je van elkaar nodig hebt.

De drempel niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk verlagen.

Veel mensen met een beperking voelen zich op openbare plekken niet welkom, niet prettig geholpen en niet serieus genomen. Hoe medewerkers in de openbare ruimte, met de juiste training, die plekken inclusiever kunnen maken.

De bouwstenen van je toekomst

Juist in de financiële sector is de vermogens- en loonkloof tussen mannen en vrouwen het grootst. Hoe het stimuleren van vaderschapsverlof een bron van meer gelijkheid kan zijn.

Van goede intenties naar acties met impact

De Fair Practice Code moet de culturele sector veiliger, eerlijker en inclusiever maken. Daar is iedereen het over eens, maar in de praktijk blijken deze waarden lastig om te zetten in concrete handelingen. Hoe een helder handelingsperspectief van een beleidsvoornemen zorgt voor serieuze systeemverandering.

Alle gekheid op een stokje

Sinds 2014 gaan er steeds meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs. Dit is een goede ontwikkeling, maar vraagt veel van het kind, de klas en de leerkrachten. Hoe neurodiverse kinderen beter aansluiting kunnen vinden.

Van ongemakkelijke vragenlijst naar regie over eigen gezondheid.

Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak binnen het bestaande aanbod bij de jeugdgezondheidszorg, waardoor vragen over het eigen welzijn onnodig onbeantwoord blijven. Hoe je jongeren regie en betrouwbare voorlichting geeft over hun fysieke en mentale gezondheid.
Hoe wil jij de wereld een beetje beter maken?