PARTNER: Fair practice code

Van goede intenties naar acties met impact

De Fair Practice Code moet de culturele sector veiliger, eerlijker en inclusiever maken. Daar is iedereen het over eens, maar in de praktijk blijken deze waarden lastig om te zetten in concrete handelingen. Hoe een helder handelingsperspectief van een beleidsvoornemen zorgt voor serieuze systeemverandering.

Productfoto van de workshop materialen

DE UITDAGING

Hoewel de Fair Practice Code breed wordt omarmd in haar ambitie en doelstelling om van de culturele sector een gezonde, veilige en minder kwetsbare werkomgeving te maken - bereikt de Code haar publiek, maar niet haar doelen. Te vaag. Niet praktisch. Niet concreet genoeg. Hoe wordt een goed voornemen ook echt het startpunt voor blijvende verandering?

DIENSTEN

Gebruikersonderzoek, Product ontwikkeling, Pilot
Actiefoto van drie mensen die met post-its het canvas invullen over Fair Practice

BEVINDINGEN

Het inzicht

Voorgenomen verandering komt in kleine stapjes, moet op maat gesneden zijn, en kraakhelder over nut, noodzaak en voordelen voor de betrokkene.

Onze oplossing

Het Fair Practice Lab is één van de drie stappen die we zetten richting fundamentele verandering in de culturele sector. Het is een modulaire, schaalbare en deelbare workshop die de doelstelling van de Fair Practice Code relevant, toepasbaar en meetbaar maakt voor alle culturele instellingen en de mensen die er werken.

DE UITKOMST

Fair practice lab

Het Fair Practice Lab is een Do-It-Yourself Workshop die organisaties begeleidt in het vormen van hun unieke visie op de Fair Practice Code. Het lab is een samensmelting van behavioural design, service design en design thinking. Deze methodes waarborgen de betrokkenheid van de deelnemer, van onboarding tot eindresultaat. Het aanreiken van inspirerende voorbeelden, het groepsproces en de co-creatie workshop resulteren in een concreet actieplan op maat, uniek voor iedere individuele organisatie. Als impact partner blijven we betrokken bij de implementatie van de Fair Practice Code en werken we aan nieuwe tools om van de culturele sector een meer veilige, eerlijke en inclusieve werkomgeving te maken.

Productfoto van de workshop materialen in de verzenddoos
Productfoto van de workshop kaarten
Ik wil een interessant project zien over
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ontdek elkaars grenzen en wensen

Regelmatig wordt de diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis pas op latere leeftijd vastgesteld. Hoe je een veilige omgeving creëert voor mensen met ASS en hun naasten om in gesprek te gaan over wat deze diagnose voor hen betekent en wat je van elkaar nodig hebt.

De drempel niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk verlagen.

Veel mensen met een beperking voelen zich op openbare plekken niet welkom, niet prettig geholpen en niet serieus genomen. Hoe medewerkers in de openbare ruimte, met de juiste training, die plekken inclusiever kunnen maken.

De bouwstenen van je toekomst

Juist in de financiële sector is de vermogens- en loonkloof tussen mannen en vrouwen het grootst. Hoe het stimuleren van vaderschapsverlof een bron van meer gelijkheid kan zijn.

Van goede intenties naar acties met impact

De Fair Practice Code moet de culturele sector veiliger, eerlijker en inclusiever maken. Daar is iedereen het over eens, maar in de praktijk blijken deze waarden lastig om te zetten in concrete handelingen. Hoe een helder handelingsperspectief van een beleidsvoornemen zorgt voor serieuze systeemverandering.

Alle gekheid op een stokje

Sinds 2014 gaan er steeds meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs. Dit is een goede ontwikkeling, maar vraagt veel van het kind, de klas en de leerkrachten. Hoe neurodiverse kinderen beter aansluiting kunnen vinden.

Van ongemakkelijke vragenlijst naar regie over eigen gezondheid.

Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak binnen het bestaande aanbod bij de jeugdgezondheidszorg, waardoor vragen over het eigen welzijn onnodig onbeantwoord blijven. Hoe je jongeren regie en betrouwbare voorlichting geeft over hun fysieke en mentale gezondheid.
Maatschappelijke problemen zijn zo complex, dat je er met het oude denken niet uitkomt.