PARTNER: Radboud UMC, UMC Utrecht, GGZ Breburg

Psychiatrische patiënten controle geven over leefstijlkeuzes

Leefstijlkeuzes kunnen een enorme impact hebben op de duur en kwaliteit van het leven van mensen met een langdurige psychiatrische aandoening. Dit is hoe je een patiënt kunt motiveren om zelf concrete leefstijlkeuzes en veranderingen te maken.

Pijltje naar beneden
Mock-up van de gesprekstool die samen beslissen over leefstijl

DE UITDAGING

Ontwikkel een visueel en schaalbaar gesprekshulpmiddel voor patiënten met een langdurige psychiatrische aandoening en hun hulpverleners. Een tool die helpt op een gelijkwaardige en efficiënte manier samen beslissingen te nemen over (nieuwe) leefstijlkeuzes.

DIENSTEN

Gebruikersonderzoek, Strategie, Conceptontwikeling, Product ontwerp, Branding
Foto van een patiënt en een deskundige in een gespreksruimte

BEVINDINGEN

Het inzicht

We gingen in gesprek met patiënten en behandelaren om erachter te komen wat de grootste uitdagingen, pijnpunten en behoeften zijn bij het samen beslissen over gezonde leefstijlkeuzes. Hieruit bleek dat de betere leefstijlkeuzes die nodig zijn voor een langere en kwalitatievere levensduur, vaak moeilijk zijn voor mensen bij wie stress en spanning al erg hoog zijn. Ook de machtsverhouding tussen arts en patients bemoeilijkt duurzame verandering. Patienten vinden het lastig om inzicht te krijgen in, en eerlijk te zijn over wat haalbaar is en wat past binnen hun leven. En de traditionele tools, zoals een hardloop app, zijn vaak te hoog gegrepen.

Onze oplossing

Een canvas waarbij de patiënt samen met de hulpverlener de regie kan nemen over zijn of haar leefstijlkeuzes. De tool voorziet de patiënt van concrete stappen die passen binnen hun leven. Hierbij staan haalbaarheid en zelf de regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen centraal. Er ontstaat meer gelijkwaardigheid doordat het canvas - dat uitgaat van het leven van de patient - leidend is, niet de arts of hulpverlener.

DE UITKOMST

Samen Beslissen

Met de Samen Beslis tool komen de patiënt en hulpverlener in 3 stappen tot een concreet en haalbaar plan om leefstijlkeuzes te verbeteren. In stap 1 bekijken ze samen het Samen Beslis canvas, en vullen ze aan de hand van 7 verschillende leefstijldomeinen (verbinding, slaap, voeding, beweging, middelengebruik, zingeving en ontspanning) in waar de patiënt staat en waar de patiënt graag aan zou willen werken. In stap 2 worden er één of twee domeinen gekozen om verder aan te werken. Per domein wordt opgeschreven wat de patiënt al doet, wat die zou willen doen, wat zou kunnen helpen, wat eventuele obstakels zijn en wat het doel is. In de laatste stap kies je 1 uitdaging om aan te werken en bepaal je in de voortgang kalender de kleine en concrete stappen voor de volgende 4 weken. Zo creëer een kleine interventie met groot effect.

Mock-up van de leefstijlthema kaarten die je samen op de leefstijlcanvas legt
Uitleg over de samen beslissen tool

ONZE KLANT AAN HET WOORD

Benieuwd naar onze projecten?

Witte pijl naar rechts
Bekijk alle projecten