WAT WE DOEN

Complexe vraagstukken

échte oplossingen

Alles is mogelijk

WAT WE DOEN

Complexe vraagstukken

échte oplossingen

Alles is mogelijk

Bij (Ink). denken en praten we niet alleen, we doen en maken ook echt. We zijn een groep vindingrijke ontwerpers en scherpzinnige strategen die inspirerende visies omzetten in echte impact.

WAT WE DOEN

Ieder vraagstuk vraagt om een andere aanpak en ieder plan is daarom uniek en toegesneden op jouw project. Van het definiëren van een vraagstuk tot het waarborgen van de impact en alles wat daar tussen zit. 

Onderzoek

Solide onderzoek staat altijd aan de basis van goed social design. Gedurende het gehele proces blijven we onderzoeken en testen, dat noemen we itererend werken. Lees meer
 • Gedragswetenschappelijk onderzoek
 • Doelgroeponderzoek
 • Workshops
 • Persona's
 • Klantreizen

Toekomstvisie

We schetsen een beeld van wat er mogelijk is. Daarbij hebben we een duidelijk doel; nieuw handelingsperspectief creëren waardoor we impact kunnen maken. Lees meer
 • Framing & reframing
 • Speculatief ontwerp
 • Proof of concept
 • Visie- en Strategiedocumentatie
 • Workshops

Maken & doen

We zijn dol op moeilijke puzzels en op mooie dingen. Wij opereren vaak op dit snijvlak, moeilijke puzzels oplossen en dan iets moois  maken. Lees meer
 • Prototyping
 • UX/UI Design
 • Co-creatie
 • Branding
 • Developing

Waarborging

We laten niet los nadat een ontwerp is opgeleverd. Waar mogelijk blijven we als partner betrokken bij onze projecten. Lees meer
 • Pilot ontwikkeling
 • Impact meting
 • Service design
 • Business development

DE BASISPRINCIPES VAN ONS WERK

Co-creatie
We werken vanuit diepe verbinding met jouw team. Onze onderzoekers, strategen en ontwerpers werken met jullie samen om het vraagstuk te onderzoeken en de complexiteit en onderlinge relaties ervan te begrijpen.
Mensgericht
Het vereist emphatie en oprechte nieuwsgierigheid om de staat en context van een vraagstuk te begrijpen en in kaart te brengen. In ons ontwerpproces staan de mensen die de gevolgen van onze innovaties zullen ondervinden altijd centraal.
Creatief en met een frisse blik
Ontwerpers zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om iets te maken. Ze bedenken, proberen uit en verbeteren steeds opnieuw. Door design thinking methodes toe te passen en door emotie en intuïtie te onderzoeken, kunnen onze ontwerpers nieuwe invalshoeken bestuderen, ideeën genereren en innovaties introduceren.
Inclusief
We heten niet voor niets (ink). We ontwerpen altijd om inclusiviteit te vergroten en uitsluiting actief tegen gaan.
Form follows impact
We ontwerpen om een oplossing voor jouw specifieke vraagstuk aan te dragen. De uitkomst staat niet vooraf vast. Soms ontwerpen we een service, soms een digitaal platform en de volgende keer een tastbaar product. We kunnen het allemaal, zolang het maar de juiste impact maakt.
Ik wil een interessant project zien over
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ontdek elkaars grenzen en wensen

Regelmatig wordt de diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis pas op latere leeftijd vastgesteld. Hoe je een veilige omgeving creëert voor mensen met ASS en hun naasten om in gesprek te gaan over wat deze diagnose voor hen betekent en wat je van elkaar nodig hebt.

De drempel niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk verlagen.

Veel mensen met een beperking voelen zich op openbare plekken niet welkom, niet prettig geholpen en niet serieus genomen. Hoe medewerkers in de openbare ruimte, met de juiste training, die plekken inclusiever kunnen maken.

De bouwstenen van je toekomst

Juist in de financiële sector is de vermogens- en loonkloof tussen mannen en vrouwen het grootst. Hoe het stimuleren van vaderschapsverlof een bron van meer gelijkheid kan zijn.

Van goede intenties naar acties met impact

De Fair Practice Code moet de culturele sector veiliger, eerlijker en inclusiever maken. Daar is iedereen het over eens, maar in de praktijk blijken deze waarden lastig om te zetten in concrete handelingen. Hoe een helder handelingsperspectief van een beleidsvoornemen zorgt voor serieuze systeemverandering.

Alle gekheid op een stokje

Sinds 2014 gaan er steeds meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs. Dit is een goede ontwikkeling, maar vraagt veel van het kind, de klas en de leerkrachten. Hoe neurodiverse kinderen beter aansluiting kunnen vinden.

Van ongemakkelijke vragenlijst naar regie over eigen gezondheid.

Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak binnen het bestaande aanbod bij de jeugdgezondheidszorg, waardoor vragen over het eigen welzijn onnodig onbeantwoord blijven. Hoe je jongeren regie en betrouwbare voorlichting geeft over hun fysieke en mentale gezondheid.
Welk vraagstuk kunnen we voor jou verhelderen?