Icoon van een lijnstatistiek

Business development

Voor sommige oplossingen is het van belang dat er helder eigenaarschap komt. In deze situatie breiden we de bedachte oplossing verder uit en werken we samen met de klant aan een nieuwe business case. Dit kan uiteenlopen van het samen opzetten van een nieuwe organisatie of het uitbreiden van een bestaande organisatie.

Icoon van een poppetje en een lijnstatistiek

Service design

Service design is een belangrijk onderdeel van de implementatiefase. We zorgen ervoor dat de behoeften van de doelgroep centraal staan en ontwerpen een service die de doelgroep echt helpt.

icoon van een gloeilamp en een tandwiel

Implementatie ondersteuning

Wij gooien nooit zomaar een oplossing over de schutting bij de klant. In veel van onze projecten blijven wij nog lange tijd betrokken. Wij geven advies en ondersteunen bij het implementeren van de oplossing.

icoon van een staafdiagram

Impact meting

Nadat de oplossing is toegepast, evalueren we meestal zo'n half jaar tot een jaar later welke impact de oplossing maakt. We analyseren de resultaten zorgvuldig en nemen eventuele aanpassingen aan om ervoor te zorgen dat het product of de dienst blijft voldoen aan de behoeften van de doelgroep.

icoon van een vliegende raket

Pilot ontwikkeling

Elke oplossing die we ontwikkelen gaat door een pilotfase. In deze fase zorgen we ervoor dat het product of de dienst testklaar is. We formuleren meetbare doelen die over de gehele pilotfase gaan monitoren. Aan de hand van nieuwe inzichten gaan we het product en service verbeteren en aanscherpen tot het echt de impact maakt die we willen.

Icoon van drie poppetjes verbonden met een lijn

Co-creatie

Wij zijn ervaren in het faciliteren van creatieve workshops en dit is vaak onderdeel van een project. We gebruiken workshops om samen met belanghebbenden kennis over te brengen, feedback op te halen, creatief na te denken of iets concreet te maken. Het is een geweldige manier om de doelgroep, collega’s en stakeholders te betrekken. Wij ontwerpen en faciliteren al onze workshops op maat voor het project. Het is een belangrijk onderdeel van onze projecten, omdat onze klanten altijd in complexe landschappen werken.

Icoon van een een stukje programeertaal

(Software) Development

Om prototypes te lanceren in de echte wereld werken we samen met getalenteerde programmeurs die de digitale producten gaan bouwen. Dit kan verschillen tussen complexe code voor bijvoorbeeld softwaresystemen voor een zorginstelling of een ‘low-code’ online website voor een culturele instantie.

Icoon van een pen een schilderij

Branding

Branding is het proces waarbij een herkenbare identiteit creëert wordt om vertrouwen en loyaliteit bij de doelgroep op te bouwen. Het gaat om het vormgeven van een uniek beeld dat de waarden en visie van het product weerspiegelt, zowel online als offline. Effectieve branding zorgt ervoor dat een product zich onderscheidt en positieve associaties oproept. Het uiteindelijke doel is om een sterke band te creëren tussen het product en de doelgroep.

Icoon van een laptop en grafische vormen erop

UI Design

User interface design focust op een specifiek aspect van de digitale gebruikerservaring, namelijk het uiterlijk en aantrekkelijkheid en hoe een digitaal product gedraagt. Tijdens het ontwerpen staat de gebruiker op nummer 1, we zetten alles op alles om de gebruiker van punt A naar B te brengen op zo’n snelle, fijne en leuke manier.

Icoon van een twee poppetjes en een laptop

UX Design

User Experience Design is de gebruikerservaring ontwerpen tussen de mens en een product en/of service. Hierbij onderzoeken we hoe mensen; diensten en producten ervaren, dit brengen we zorgvuldig in kaart en combineren we gedragsprincipes en ontwerpprincipes om een nieuwe, relevante en fijne ervaring te creëren. UX Design wordt voornamelijk ingezet bij het ontwikkelen van digitale producten, zoals apps, websites, online tools maar ook voor tastbare producten zoals kaartspellen, bewegwijzering, fysieke ruimtes en persoonlijke diensten.

Icoon van een tandwiel en een pen

Prototyping

Samen met de klant kiezen we een oplossingsrichting die we verder uitwerken. Dit uitwerken doen we in eerste instantie aan de hand van prototypes. Dit zijn vereenvoudigde modellen of voorbeelden om te laten zien hoe het concept zal werken voordat we het definitief maken. Op deze manier testen we onze aannames en bepalen we hoe goed het idee werkt voordat we het volledig gaan uitvoeren.

Icoon van drie pijlen die de richting aanwijsen

Oplossingsrichtingen

Aan de hand van de visie ontwerpen we oplossingsrichtingen. Dit zijn ideeën voor oplossingen die handen en voeten geven aan de visie. Er zijn vaak meerdere interventies of concepten mogelijk, en door deze visueel te maken kunnen we samen met de klant kiezen welke richting(en) het best passen bij de doelgroep, het systeem, de klant en de visie.

Icoon van meerdere poppetjes om een tafel

(Co-creatie) Workshops

Wij zijn ervaren in het faciliteren van creatieve workshops en dit is vaak onderdeel van een project. We gebruiken workshops om samen met belanghebbenden kennis over te brengen, feedback op te halen, creatief na te denken of iets concreet te maken. Het is een geweldige manier om de doelgroep, collega’s en stakeholders te betrekken. Wij ontwerpen en faciliteren al onze workshops op maat voor het project. Het is een belangrijk onderdeel van onze projecten, omdat onze klanten altijd in complexe landschappen werken.

Icoon met een gloeilamp en een pijl en boog schietschijf

Visie-en Strategie

Uit ons onderzoek volgt vaak een toekomstvisie. Deze maken we meestal samen met onze klanten in een visieworkshop. In een visie staat beschreven (en vaak vormgegeven) wat de kern van het probleem is, hoe we die willen oplossen en wat de unieke rol van de klant daarin is. De visie en bijbehorende strategie wordt ook vaak gebruikt in interne- en externe communicatie.

Icoon van een checklist en een gloeilamp

Proof of concept

Door middel van praktijktesten toetsen we onze ideeën en ontwerpen. Op deze manier valideren we het concept op technisch- en financiële haalbaarheid en functionaliteit. Het doel is bewijzen dat het concept in de praktijk zal werken, impact gaat maken en voordelen kan opleveren voordat er meer geld en tijd in het project wordt gestoken. Dit vermindert de uiteindelijke risico’s binnen het vervolg van het traject.

Icoon van een Venn diagram

Speculatief ontwerp

Om de oplossingsrichtingen prikkelend te maken, ontwerpen we visuele en tastbare toekomstscenario’s. Deze dienen als voer voor discussie over de mogelijkheden, wensen en visie van het product. Dit noemen we speculatief ontwerp. Aan de hand van deze ontwerpen gaan we samen met de klant in gesprek om de mogelijkheden van het product te bepalen.

Icoon van een open frame

Reframing

Wij brengen ons onderzoek samen in een presentatie met verrassende inzichten waar we onverwachte verbanden leggen. In deze workshop delen wij een vernieuwende kijk op jouw vraagstuk. We noemen dit reframing. Deze nieuwe invalshoek geeft vaak al veel ruimte voor ideeën. Veel van onze klanten ervaren deze workshop als een belangrijk moment in het project, waarbij hun kijk op de uitdaging vaak voorgoed (ten goede) verandert.

Icoon van een weg

Klantreizen

Om inzicht te krijgen in hoe gebruikers het proces van jouw (nog te ontwikkelen) product of dienst doorlopen, ontwikkelen we klantreizen. Een klantreis geeft een visueel overzicht van de stappen vanaf het eerste contact tot de gewenste actie of uitkomst. Een klantreis is zeer behulpzaam in het creëren van overzicht en het bepalen op welke onderdelen we kunnen innoveren

Icoon van een ID kaart

Persona's

Om een brug te slaan tussen de onderzoeksfase en de ontwerpfase maken we persona’s. Persona’s zijn gedetailleerde visuele beschrijvingen, ontwikkeld op basis van de onderzoeksgegevens, over de mensen die we willen bereiken. Persona’s weerspiegelen de verschillende gebruikers en helpen bij het inleven in de behoeften, doelen en gedragingen van de doelgroep tijdens het ontwerpproces.

icon vaan twee poppetjes en een vergrootglas

Focusgroepen

Om er zeker van te zijn dat we de visie van de doelgroep volledig in beeld hebben, kunnen we gebruikmaken van focusgroepen. Dit zijn gestructureerde groepsdiscussies waardoor we de gelijkenissen en verschillen in de visie van de doelgroep genuanceerd in kaart krijgen. We kunnen focusgroepen tijdens de onderzoeksfase gebruiken om ideeën op te halen over onderwerpen en ideeën die van belang zijn. Tijdens latere fases kunnen we door middel van focusgroepen feedback ophalen over concepten en prototypes als onderdeel van co-creatie. Zo zorgen we ervoor dat het eindproduct naadloos op de eindgebruiker aansluit.

icon van 3 poppetjes

Doelgroeponderzoek

Om goed in kaart te krijgen voor (en met) wie we ontwerpen, doen we diepgaand onderzoek naar de doelgroep. We willen zo goed mogelijk begrijpen wat de leefwereld, de gedachten, behoeften, frustraties en wensen zijn van de doelgroep. Daarom gaan we met de doelgroep in gesprek. Op deze manier ontwerpen we altijd vanuit de stem van de doelgroep zelf. Daarnaast brengen we altijd het systeem waarin de doelgroep leeft, in kaart. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de doelgroep en het systeem dichter bij elkaar komen.

Icon vaan een geïllustreerde brein

Gedragswetenschap

We bestuderen de actuele gedragswetenschap om erachter te komen wat er al bekend is over hoe mensen zich gedragen in de context van het vraagstuk. We kijken hierbij naar welke gedragsprincipes meegenomen dienen te worden in het ontwerp en naar hoe we deze kunnen gebruiken om de impact van het eindproduct te vergroten.

Icon van een drie muntjes en een pijl omhoog

Fondsenwerving

Naast subsidieaanvragen ondersteunen we bij andere vormen van fondsenwerving. We bekijken verschillende strategieën, en bepalen samen op welke manieren we het benodigde budget voor jouw innovatievraagstuk kunnen verwerven.

Icoon van een document en muntjes

Financieringsstrategie

Om het project te kunnen financieren kijken we samen naar de financiële mogelijkheden. Binnen Ink hebben we strategische expertise en kennis over het subsidielandschap in huis. Zo kunnen we samen een passende strategie voor jouw vraagstuk bepalen. Wij ondersteunen in het identificeren van geschikte subsidiebronnen, het opstellen van subsidieaanvragen en zorgen voor naleving van de subsidievoorwaarden.

Icoon van een pen en een lineaal

Projectvoorstel op maat

Staat jouw organisatie voor een innovatievraagstuk? Wij denken met je mee en maken een projectvoorstel op maat, ongeacht het formaat. Tijdens verkennende gesprekken brengen we samen het idee in kaart, bepalen we het doel van het project en de mogelijke stappen die hiermee gepaard gaan. Samen bepalen we een realistisch budget en kunnen we helpen bij het realiseren van financiering.

WAT WE DOEN

We brengen jouw maatschappelijke vraagstuk in kaart en ontwerpen tastbare oplossingen.

Wij combineren innovatie, doelgroeponderzoek, gedragswetenschap, technologie en design om écht impact te maken. Wij werken samen met klanten in het zorgdomein, de publieke sector, de cultuursector en voor duurzame/sociale initiatieven.
Foto van drie mensen die een workshop van ink aan het volgen zijn in het van Abbemuseum voor de Dutch Design Week. Met onder andere Mohamed Nabih van VNO-NCW / MKB-NederlandGroepsfoto van een deel het team van l naar r : Lotte, Twan, Anna, Brina, Ezri, Nina en Wessel
Logo van het UMC UtrechtLogo van Gemeente AmsterdamLogo van ABN AMRO
+40
Partners die wij hielpen om te innoveren en implementeren

Wat is social design?

Social design gaat over het maken van oplossingen voor maatschappelijke problemen met de focus op het welzijn van mens, dier en planeet. We gebruiken ontwerpmethodes om moeilijke problemen aan te pakken en werken samen met community's, organisaties en mensen die de wereld beter willen maken.

We onderzoeken wat mensen nodig hebben, hoe ze zich gedragen en de context waarin zij leven, om goed te begrijpen wat er speelt. Vanaf hier schetsen we een beeld van wat er mogelijk is. Daarbij hebben we een duidelijk doel; nieuw handelingsperspectief creëren waardoor we impact kunnen maken.

De oplossing ligt niet van tevoren vast. Soms maken we een interventie, een service of een (digitaal) product. Soms helpen we organisaties met een nieuwe visie en strategie om beter voorbereid de toekomst in te gaan. We kunnen veel verschillende dingen doen, als het maar helpt.

Samen met de visie en (domein)kennis van onze klanten ontwerpen we een betere wereld

Hoe wij samen met de klant social design toepassen

Ieder vraagstuk vraagt om een andere aanpak en ieder plan is daarom uniek en toegesneden op jouw project. Bespreek met ons jouw vraagstuk en we gaan samen aan de slag.

1

Plan op maat

Staat jouw organisatie voor een innovatievraagstuk? Je staat er niet alleen voor! Wij denken met je mee en maken in overleg een projectvoorstel op maat. Twijfel je of we iets voor je kunnen betekenen? Bespreek het met ons. We kijken samen naar jouw vraagstuk, behoeftes en budget. We zijn bekend in de complexe wereld van sociale impact en vinden altijd een vorm van samenwerken die past. We kunnen zelfs ondersteunen in het vinden van financiering en stellen ons netwerk graag voor je open.

Diensten

2

Onderzoek

Solide onderzoek staat altijd aan de basis van goed social design. We betrekken de doelgroep en praten met experts en stakeholders. Zo kunnen we echt begrijpen wat de doelgroep belangrijk vindt en wat er in hun wereld speelt. We brengen het systeem in kaart en bekijken jouw vraagstuk met een frisse blik. In ons onderzoek zetten we onze kennis uit de psychologie en gedragswetenschap in en halen we inspiratie uit andere domeinen. We leggen onverwachte verbanden en komen tot verrassende inzichten over het probleem. Hiermee onderzoeken we waar kansen liggen.

Diensten

3

Van inzichten naar concrete ideeën

Gebaseerd op ons onderzoek bieden we een nieuwe kijk op jullie probleem. Wij noemen dit reframing. Vervolgens bedenken onze ontwerpers creatieve oplossingen. Dit zijn concepten die jullie visie handen en voeten geven. We maken ze visueel, zodat we samen kunnen bespreken welke richting het beste past bij de visie, de doelgroep en jullie organisatie.

Diensten

4

Prototyping en co-creatie

Samen met de doelgroep, onze klanten, stakeholders en experts ontwerpen we oplossingen die impact maken. We maken prototypes en testen ze met alle belanghebbenden. Zo blijven we continu leren en verbeteren, tot we een oplossing hebben die een verschil maakt. Tijdens deze fase houden we ook rekening met de context waarin de oplossing moet werken en zorgen we dat het aansluit in de wereld van de doelgroep.

Diensten

5

Implementatie en doorontwikkeling

We blijven betrokken en zorgen dat de oplossingen die we bedenken ook echt in de praktijk worden gebracht. We weten dat sociale innovatie moeilijk is. Met onze sterke focus op service design en onze ervaring met implementatie, zorgen we er samen voor dat de oplossing niet alleen wordt gemaakt, maar ook wordt omarmd door de gebruiker.

Diensten

Benieuwd naar onze projecten?

Witte pijl naar rechts
Bekijk alle projecten