PARTNER: Randstad

Niemand verdwaalt op de arbeidsmarkt

Randstad is ooit ontstaan als bedrijf met veel oog voor maatschappelijke meerwaarde. Zo hebben zij een enorme bijdrage geleverd aan de vrouwenemancipatie in de jaren 60 en in een tijd van arbeidskrapte zochten zij naar onbenut potentieel in de arbeidsmarkt - voornamelijk bij vrouwen die tot dan toe werden ontslagen zodra ze gingen trouwen. Hoe kan Randstad zich in een snel veranderende arbeidsmarkt weer positioneren als hoeder van de arbeidsmarkt?

Pijltje naar beneden

DE UITDAGING

Ontwikkel een toekomstvisie en strategie die ervoor zorgt dat Randstad langdurig relevant én van toegevoegde waarde blijft in het werkende leven van mensen.

DIENSTEN

Gebruikersonderzoek, Klantreizen, Innovatiestrategie

BEVINDINGEN

Het inzicht

Mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt - mensen met een beperking, mensen met een opleiding die niet meer aansluit bij het huidige werkaanbod, nieuwkomers, of mensen die door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hun baan verliezen - hebben een groot potentieel. Mede door de langdurige relaties met grote spelers op de arbeidsmarkt en data kan Randstand in een vroeg stadium zien waar verschuivingen gaan plaatsvinden en daar actief op anticiperen, door mensen te benaderen met om- of bijscholing en matching naar nieuw werk.

Onze oplossing

Een visie en strategie die Randstad helpt bij het herclaimen van haar relevantie en sociale positie. Een visie die ze helpt om op aanstaand onbenut potentieel in de arbeidsmarkt te anticiperen. Met de focus op mensen met een afstand of een kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt kan Randstad deze mensen zo snel mogelijk helpen (weer) aan te laten sluiten op het werkveld. We hebben ze in staat gesteld om de data en kennis, waar ze al toegang tot hebben op een andere manier in te zetten dan hoe er tot dan toe intern over nagedacht werd. Hiermee is ook de rol die Randstad moet spelen in het leven van mensen herzien.

DE UITKOMST

Randstad

ONZE KLANT AAN HET WOORD

Benieuwd naar onze projecten?

Witte pijl naar rechts
Bekijk alle projecten