PARTNER: Bartimeus fonds

De drempel niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk verlagen.

Veel mensen met een beperking voelen zich op openbare plekken niet welkom, niet prettig geholpen en niet serieus genomen. Hoe medewerkers in de openbare ruimte, met de juiste training, die plekken inclusiever kunnen maken.

Foto van telefoon in de hand met op het scherm een vraag uit de mensenkenners modules

DE UITDAGING

Openbare plekken bevatten te vaak een drempel voor mensen met een beperking. Niet alleen bij de voordeur (daar is snel iets aan te doen). Maar vooral in het hoofd en het handelen van de mensen die er werken: zij kampen met ongemak, onwetendheid, en onbedoelde onhandigheid. Gevolg: mensen met een beperking voelen zich niet overal welkom, niet altijd serieus genomen en lang niet altijd aangesloten.

DIENSTEN

Collage van allemaal mensen met een beperking

BEVINDINGEN

Het inzicht

Nederland is niet inclusief voor mensen met een beperking, dat is de conclusie van het VN-verdrag Handicap. Mensen met een handicap zijn niet beperkt maar worden beperkt doordat onze openbare ruimte niet op hen is ingericht. We moeten niet de omgeving aanpassen maar ons eigen gedrag.

Onze oplossing

Mensenkenners is een schaalbare, laagdrempelige online training waarmee medewerkers van winkels, musea en horeca actief hun inclusie-spier trainen, zo wordt handelingsverlegenheid iets van het verleden. En de openbare ruimte uitnodigend en verbindend voor iedereen.

DE UITKOMST

Mensenkenners

Het uitgangspunt van Mensenkenners is dat inclusie vooral een kwestie is van menselijke interactie. Want: hoe vaker je met verschillende mensen in aanraking komt, hoe normaler het wordt en hoe beter je ermee om kunt gaan. Met Mensenkenners willen we mensen zonder beperking een inclusieve basishouding aanleren jegens mensen met een beperking. Deze online cursus is voor medewerkers van de (semi) openbare ruimte. Zij volgen de cursus op hun smartphone, waar ze leren van mensen met een beperking en hoe daar mee om te gaan. De cursus bestaat uit 6 modules. Iedere module behandelt een specifiek onderwerp en bestaat uit content die gemaakt is door jongeren uit de community zelf. Zo leren deelnemers zich in te leven in de ander. Hoe is het om doof te zijn? Hoe is het om blind te zijn? En hoe willen deze mensen dat we met hen om gaan? Alles wat je eigenlijk nooit durfde te vragen aan mensen met een beperking. Zo kunnen we ze een gelijkwaardige en prettige ervaring bieden.

Een mock-up van een instagram story waarin een tip staat
3 mock-ups van vragen uit de mensenkenners module
Ik wil een interessant project zien over
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ontdek elkaars grenzen en wensen

Regelmatig wordt de diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis pas op latere leeftijd vastgesteld. Hoe je een veilige omgeving creëert voor mensen met ASS en hun naasten om in gesprek te gaan over wat deze diagnose voor hen betekent en wat je van elkaar nodig hebt.

De drempel niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk verlagen.

Veel mensen met een beperking voelen zich op openbare plekken niet welkom, niet prettig geholpen en niet serieus genomen. Hoe medewerkers in de openbare ruimte, met de juiste training, die plekken inclusiever kunnen maken.

De bouwstenen van je toekomst

Juist in de financiële sector is de vermogens- en loonkloof tussen mannen en vrouwen het grootst. Hoe het stimuleren van vaderschapsverlof een bron van meer gelijkheid kan zijn.

Van goede intenties naar acties met impact

De Fair Practice Code moet de culturele sector veiliger, eerlijker en inclusiever maken. Daar is iedereen het over eens, maar in de praktijk blijken deze waarden lastig om te zetten in concrete handelingen. Hoe een helder handelingsperspectief van een beleidsvoornemen zorgt voor serieuze systeemverandering.

Alle gekheid op een stokje

Sinds 2014 gaan er steeds meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs. Dit is een goede ontwikkeling, maar vraagt veel van het kind, de klas en de leerkrachten. Hoe neurodiverse kinderen beter aansluiting kunnen vinden.

Van ongemakkelijke vragenlijst naar regie over eigen gezondheid.

Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak binnen het bestaande aanbod bij de jeugdgezondheidszorg, waardoor vragen over het eigen welzijn onnodig onbeantwoord blijven. Hoe je jongeren regie en betrouwbare voorlichting geeft over hun fysieke en mentale gezondheid.
Maatschappelijke problemen zijn zo complex, dat je er met het oude denken niet uitkomt.