PARTNER: Pocoloco

Alle gekheid op een stokje

Sinds 2014 gaan er steeds meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs. Dit is een goede ontwikkeling, maar vraagt veel van het kind, de klas en de leerkrachten. Hoe neurodiverse kinderen beter aansluiting kunnen vinden.

DE UITDAGING

Wanneer er een conflict ontstaat wordt de interventie vaak alleen bij het neurodiverse kind en diens begeleider neergelegd. Hierdoor raakt het kind verder verwijderd van de klas en wordt het kind nog ‘specialer’, in plaats van goed geïntegreerd in de klas.

DIENSTEN

Full-service interventie, Ontwerp

BEVINDINGEN

Het inzicht

Door ons alleen op het neurodiverse kind te richten gaat er een waardevol leermoment voor alle betrokkenen verloren én blijven ongunstige dynamieken bestaan.

Onze oplossing

Een gek spel dat de hele klas uitdaagt om hun empathisch vermogen te trainen, samen te werken en elkaar te ondersteunen wanneer iemand dat net even nodig heeft.

DE UITKOMST

Pocoloco

Wat is jouw loco? We gaan het ontdekken met het spel Pocoloco. We spelen het samen met de klas, die in 4 groepen wordt verdeeld. Iedereen heeft een bijzondere uitdaging, de één is blind, een ander doof en een ander kan niet bewegen. In ronde 1 spelen 2 teams tegen elkaar, de andere teams kijken toe. Ze moeten een puzzel oplossen, gelijktijdig ontdekken wat hun uitdaging is en hoe ze kunnen bijdragen aan de oplossing. Ronde 1 is chaos! Dan zijn de 2 andere teams aan de beurt. Zij hebben kunnen toekijken en de teams uit ronde 1 mogen tips geven over hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Dat gaat al soepeler. In ronde 3 zijn ze echt lekker bezig, weten ze waar ze aan toe zijn en hebben leren communiceren over wat ze nodig hebben, dat helpt. Als laatste vult iedereen een werkblad in en vertelt wat zijn, haar of hun ‘loco’ is, wat ze daarin nodig hebben, en wat de klas zou kunnen doen om ze te helpen. De klas traint zo gezamenlijk haar empathisch vermogen, leert elkaar te accepteren én te communiceren wanneer het even moeilijk wordt.

Ik wil een interessant project zien over
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ontdek elkaars grenzen en wensen

Regelmatig wordt de diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis pas op latere leeftijd vastgesteld. Hoe je een veilige omgeving creëert voor mensen met ASS en hun naasten om in gesprek te gaan over wat deze diagnose voor hen betekent en wat je van elkaar nodig hebt.

De drempel niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk verlagen.

Veel mensen met een beperking voelen zich op openbare plekken niet welkom, niet prettig geholpen en niet serieus genomen. Hoe medewerkers in de openbare ruimte, met de juiste training, die plekken inclusiever kunnen maken.

De bouwstenen van je toekomst

Juist in de financiële sector is de vermogens- en loonkloof tussen mannen en vrouwen het grootst. Hoe het stimuleren van vaderschapsverlof een bron van meer gelijkheid kan zijn.

Van goede intenties naar acties met impact

De Fair Practice Code moet de culturele sector veiliger, eerlijker en inclusiever maken. Daar is iedereen het over eens, maar in de praktijk blijken deze waarden lastig om te zetten in concrete handelingen. Hoe een helder handelingsperspectief van een beleidsvoornemen zorgt voor serieuze systeemverandering.

Alle gekheid op een stokje

Sinds 2014 gaan er steeds meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs. Dit is een goede ontwikkeling, maar vraagt veel van het kind, de klas en de leerkrachten. Hoe neurodiverse kinderen beter aansluiting kunnen vinden.

Van ongemakkelijke vragenlijst naar regie over eigen gezondheid.

Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak binnen het bestaande aanbod bij de jeugdgezondheidszorg, waardoor vragen over het eigen welzijn onnodig onbeantwoord blijven. Hoe je jongeren regie en betrouwbare voorlichting geeft over hun fysieke en mentale gezondheid.
Maatschappelijke problemen zijn zo complex, dat je er met het oude denken niet uitkomt.