PARTNER: HAN, GGZ Breburg

Ontdek elkaars grenzen en wensen

Regelmatig wordt de diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis pas op latere leeftijd vastgesteld. Hoe je een veilige omgeving creëert voor mensen met ASS en hun naasten om in gesprek te gaan over wat deze diagnose voor hen betekent en wat je van elkaar nodig hebt.

Mock-up van het grenzen en wensen spel

DE UITDAGING

Hoe ontwerpen we een concrete, pragmatische tool die het sociaal perspectief van ouderen met autisme vergroot én aansluit bij de specifieke en persoonlijke behoeftes van deze doelgroep.

DIENSTEN

Gebruikersonderzoek, Strategie, Conceptontwikkeling, Product ontwerp, Branding
Foto van een ouder koppel in gesprek

BEVINDINGEN

Het inzicht

De diagnose ASS komt vaak als een eyeopener. Situaties en dynamieken waar ze al hun hele sociale leven tegenaan lopen worden opeens verklaarbaar. De meeste ouderen met ASS willen niet per se meer sociale contacten, maar wel de relaties die ze al hebben verbeteren.

Onze oplossing

De grootste pijn bij ouderen met ASS zit vaak niet in het vertellen over de diagnose, maar in de acceptatie ervan door naasten. Het Grenzen en Wensen Spel helpt zowel de oudere met ASS als hun naasten om elkaar op een laagdrempelige en speelse manier beter te leren begrijpen.

DE UITKOMST

Ouderen met autisme

Het Grenzen en Wensen spel is bedoeld om te spelen met hulpverleners en met directe naasten. Het biedt een veilige omgeving waarbinnen je elkaars belevingswereld ontdekt, leert begrijpen en respecteren. Zo faciliteren we gesprekken over moeilijke onderwerpen. Het spel bestaat uit 100 vraagkaarten. Deze vragen zijn verdeeld over 5 thema's: kracht, persoonlijk, terugkijken, verbinding en toekomst. Daarnaast zijn er 3 interactie kaarten die helpen om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. De time-out kaart biedt de veiligheid om aan te kunnen geven dat het even te veel wordt. Het spel eindigt met een ‘Mijn wens voor jou…’ kaart, zodat je het gesprek op een positieve en liefdevolle manier met elkaar kunt afsluiten. De kracht van het spel is dat het meer is dan een gesprekshulpmiddel. Het is een tool die jou leert op een gestructureerde manier een veilig gesprek over grenzen en wensen te voeren, waardoor je het spel uiteindelijk niet meer nodig hebt

Mock-up van drie voorbeeldkaarten uit het grenzen en wensen spel
Ik wil een interessant project zien over
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ontdek elkaars grenzen en wensen

Regelmatig wordt de diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis pas op latere leeftijd vastgesteld. Hoe je een veilige omgeving creëert voor mensen met ASS en hun naasten om in gesprek te gaan over wat deze diagnose voor hen betekent en wat je van elkaar nodig hebt.

De drempel niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk verlagen.

Veel mensen met een beperking voelen zich op openbare plekken niet welkom, niet prettig geholpen en niet serieus genomen. Hoe medewerkers in de openbare ruimte, met de juiste training, die plekken inclusiever kunnen maken.

De bouwstenen van je toekomst

Juist in de financiële sector is de vermogens- en loonkloof tussen mannen en vrouwen het grootst. Hoe het stimuleren van vaderschapsverlof een bron van meer gelijkheid kan zijn.

Van goede intenties naar acties met impact

De Fair Practice Code moet de culturele sector veiliger, eerlijker en inclusiever maken. Daar is iedereen het over eens, maar in de praktijk blijken deze waarden lastig om te zetten in concrete handelingen. Hoe een helder handelingsperspectief van een beleidsvoornemen zorgt voor serieuze systeemverandering.

Alle gekheid op een stokje

Sinds 2014 gaan er steeds meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs. Dit is een goede ontwikkeling, maar vraagt veel van het kind, de klas en de leerkrachten. Hoe neurodiverse kinderen beter aansluiting kunnen vinden.

Van ongemakkelijke vragenlijst naar regie over eigen gezondheid.

Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak binnen het bestaande aanbod bij de jeugdgezondheidszorg, waardoor vragen over het eigen welzijn onnodig onbeantwoord blijven. Hoe je jongeren regie en betrouwbare voorlichting geeft over hun fysieke en mentale gezondheid.
Maatschappelijke problemen zijn zo complex, dat je er met het oude denken niet uitkomt.